Logo
ĐỔI THẺ CÀO
  • 1 Hệ thống Auto nạp thẻ cam kết 5s/thẻ, ổn định . Công nghệ API cam kết không nuốt thẻ không làm chậm web của đối tác.
  • 2 Vào mùa cước cam kết chiết khấu cực tốt chỉ từ 20% đến 25%.
  • 3 Quý khách lưu ý không nhập các ký tự đặc biệt vào mã thẻ hay seri như các ký tự = + - ~ ! # $ % ^ & * () _ / . , " ' ; :.
  • 4 Quý khách vui lòng gửi đúng mệnh giá thẻ. Trong trường hợp gửi sai mệnh giá thẻ của quý khách sẽ nhận mệnh giá thấp nhất.
  • 5 Quý khách gửi thẻ mệnh giá 100.000 đ mà mệnh giá thực là 50.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 50.000 đ x Chiết khấu thẻ - 50%
  • 6 Quý khách gửi thẻ mệnh giá 50.000 đ mà mệnh giá thực là 100.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 50.000 đ x Chiết khấu thẻ - 50%
CHIẾT KHẤU NGÀY 28-06-2022
Nhóm chiết khấu 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Người dùng 16,00 % 16,00 % 16,00 % 12,00 % 12,50 % 13,00 % 13,00 % 17,00 % 18,00 %
Nhóm chiết khấu 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Người dùng 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 %
Nhóm chiết khấu 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Người dùng 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 %
Nhóm chiết khấu 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Người dùng 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 % 16,00 %
Nhóm chiết khấu 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ
Người dùng 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 % 30,00 %
Nhóm chiết khấu 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Người dùng 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 %
Nhóm chiết khấu
Nhóm chiết khấu
CARD247.VN

Chuyên đổi thẻ điện thoại, thẻ game.

Chiết khấu tốt nhất thị trường

Hệ thống ổn định có API cho đối tác.

Bảo mật thông tin khách hàng.

Thông tin liên hệ

Làm việc: 08:00 - 22:00

Fanpage: CARD247 - CSKH