ĐỔI CARD THÀNH TIỀN

 Chụp ảnh Card247 lên Story + Text Mình chỉ dùng ví AZCard, Xong nhắn Zalo 0987893341 để nhận 5k vào tài khoản, trên 300 mắt 10k, trên 1000 mắt 20k 

Sai mệnh giá thẻ -50% Giá trị thẻ nhỏ 

► Hệ thống AZC xử lý thẻ 15-30s, duyệt chuẩn 100%, bảo mật Kết nối Api: Tại đây

► Tổng đài CSKH 19003380 hoặc Quý khách Chat trực tiếp tại góc trái màn hình

Bảng phí đổi Card thành tiền tại Card247.com
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16% 14.5% 16% 13% 14% 16% 17% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%