ĐỔI CARD THÀNH TIỀN

Chú ý:

Sai mệnh giá thẻ -50% mệnh giá nhỏ hơn

► Tốc độ xử lý thẻ trong vòng 5 giây, ổn đỉnh, max nhanh, phù hợp cho các cổng Game, Web

► Api đổi thẻ, mượt, tốc độ, chuyên nghiệp, ko trung gian thẻ, ko nuốt thẻ, Phù hợp cho Các Game, Shop Game, Web dịch vụ: Tại đây

► Zalo hỗ trợ: 038.722.1509 - Tele: @rabbit9915

Bảng phí đổi Card thành tiền tại Card247.com
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 10.8% 10.8% 10.8% 10.8% 10.8%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11% 13.3% 14% 13.3% 13.3% 13.5% 14% 14% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 17.5% 16.5% 15.5% 15% 14.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.7% 15.7% 16% 15.7% 15.7% 15.7% 16% 15.7% 15.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 3,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 10.2% 16% 10.2%
Kho thẻ CARD.247

 Zalo hỗ trợ: 038.722.1509 - Tele: @rabbit9915

Shop Game, Web thẻ cần đấu nối API mua thẻ, vui lòng liên hệ Zalo hỗ trợ: 038.722.1509 - Tele: @rabbit9915